Szlabany

signo Signo
Elektromechaniczny szlaban z wbudowaną centralą sterującą, z enkoderem, do pracy bardzo intensywnej, długość ramienia 3,4,6 i 8 metrów.
wil Wil
Elektromechaniczny szlaban z wbudowaną centralą sterującą, długość ramienia 4 i 6 metrów.